Националната кампания „За по-човечно детско правосъдие“ продължава със събития в страната

Кампанията на Национална мрежа за децата „За по-човечно детско правосъдие“, която стартира през януари в София, беше подкрепена със специални събития във Враца, Пазарджик и Варна. Кампанията настоява пред институциите за реформа в системата за детско правосъдие, отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, действащ от 1958 г., закриване на поправителните интернати…