Какво да направя, ако имам нужа от помощ?

112 – Национален спешен телефон

116 111 – Национална телефонна линия за деца

02/973 3000 – Национален център за безопасен интернет

124 123 – Българска линия за онлайн безопасност

116 000 – Национален телефон за изчезнали деца

ПОТЪРСИ ПОДКРЕПА