В община Враца стартира проект “Имаш право да живееш без насилие”

От 1 февруари 2018 г. Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България започна изпълнението на проект “Имаш право да живееш без насилие” на територията на община Враца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Българският фонд на жените и е с продължителност шест месеца. Проект “Имаш право да живееш без насилие” ще осигури…