Център за правата на децата във Враца проведе обучение за специалисти

На 11 и 12 януари 2018 г. в Центъра за правата на децата, гр. Враца, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе обучение „Конфериращи практики във възстановителното правосъдие с деца в конфликт и контакт със закона“. Водещ на обучението беше г-жа Дияна Русева, присъстваха социални работници от отдел „Закрила…