Национална мрежа за децата участва в работна група, посветена на превенция на насилието

На 27 септември в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се проведе заседание на работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“. Целта на срещата бе да бъде обсъдено ефективното изпълнение на заложените мерки и дейности в утвърдения План за действие до края на 2017 г. за изпълнение на Националната програма за превенция…