Видински модел за борба срещу агресията и дискриминацията в училище

Сдружение „Организация Дром“ създава модел на десегрегация в училище, който привлича деца от ромски произход от кв. Нов път в училищна среда с български връстници.

Наръчници за младежи и професионалисти

Сдружение Асоциация Деметра представя три наръчника за младежи и професионалисти: Наръчник „Старт в живота”, „Методика за обучение и провеждане на обучения и доброволчески дейности и инициативи по проблемите на основните човешки права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата” , Наръчник за професионалисти
„Превенция на сексуална експлоатация над деца”.

ФСУ Жулевия дом, с. Лесичово

В ЦНДСТМ работният процес с децата е базиран на индивидуалния подход. Акцентът е поставен върху индивидуалното консултиране и груповата работа.

Насоки за сигурна семейна среда

Насоките за сигурна семейна среда са инструмент, който има за цел да дефинира какво значи сигурността при децата в семейната им среда и да даде препоръки както на техните родители, така и на професионалистите около него, как тази сигурност да бъде постигната.

Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила

Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила От месец септември 2015г. на територията на област Монтана стартира Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила – Монтана. Центърът представлява иновативна услуга, която се осъществява с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ и БТВ и се апробира за първи път в България в областите Монтана, Шумен и…