Подкрепете ни и вие – включете се в кампанията

Кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ се организира от Национална мрежа за децата и цели реформа в детското правосъдие. Ако и вие смятате, че 60-годишният Закон за борба с противообществените прояви трябва спешно да бъде заменен от нов закон с много по-адекватни възпитателни мерки и че интернатите трябва да бъдат закрити, подкрепете ни! Кампанията е отворена…

Социален експеримент: Как ние като родители реагираме и санкционираме децата си, когато направят нещо нередно и как го прави държавата?

Като част от кампанията "За по-човечно детско правосъдие" Национална мрежа за децата в партньорство с агенция Реформа, продуцентска къща "Хендплейд" и с домакинството на SoHo представи видео, в което подложи на експеримент темата за това как ние като родители реагираме и санкционираме децата си, когато извършат нещо нередно и как го прави държавата. Вижте резултата: