Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила

От месец септември 2015г. на територията на област Монтана стартира Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила – Монтана. Центърът представлява иновативна услуга, която се осъществява с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ и БТВ и се апробира за първи път в България в областите Монтана, Шумен и София – град.

Зона заКрила – Монтана се управлява от Институт по социални дейности и практики – София, като водеща организация в България, с богат опит в работата с деца жертви на насилие.

Услугата е насочена за работа с деца прeживели или свидетели на насилие и техните семейства. В Детския център всяко дете получава разбиране, специализирана помощ, терапевтична работа и подкрепа безплатно.

 

„Зона ЗаКрила“ обединява усилията на различните специалисти за осигуряване на непрекъсната подкрепа и застъпничество за деца, жертви на насилие и техните семейства.

 • Кризисна интервенция;
 • Застъпническа подкрепа;
 • Съдействие при осигуряване на медицински консултации;
 • Психологическо консултиране;
 • Правно консултиране и придружаване;
 • Подготовка за явяване на дете в съда или провеждане на разпит;
 • Изслушване в „Синя стая“.

 

Програмите за работа в „Зона ЗаКрила“ са насочени към:

 • Деца, преживели или свидетели на насилие;
 • Родители на деца преживели насилие;
 • Жертви на училищен тормоз;
 • Деца, жертви на сексуална експлоатация и трафик;
 • Извършители на насилие, които искат да работят върху моделите за справяне с гнева;
 • Деца, на които им предстои изслушване в съда или разпит в специализирано помещение „Синя стая“