Кампания „За по-човечно детско правосъдие“

Знаете ли, че в България все още има действащи закони, създадени през 50-те години на миналия век? Един от тях засяга българските деца.   Всяка година над 10 000 деца в България са засегнати от 60-годишния Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Той трябва да помага за решаването на проблемите на…