Граждански организации призоваха институциите да поемат отговорност за закрилата на деца, жертви на насилие

Фондация „П.У.Л.С.“ и Национална мрежа за децата, със съдействието на институцията на Омбудсмана на Република България, организираха кръгла маса на тема „Предизвикателства и препоръки пред гарантиране правата на децата, пострадали от насилие“. Събитието бе провокирано от пореден случай на бездействие и неадекватна реакция от страна на институции на местно ниво по случай на 11-годишна жертва на…

Сдружение Самаряни представи нова терапевтична програма за справяне с насилието сред деца

Нова терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие представи на междуинституционална среща старозагорското Сдружение „Самаряни“. На форума, който се проведе през октомври в община Стара Загора, присъстваха зам.-кметът по хуманитарните дейности на Общината Иванка Сотирова, зам. областният управител Петя Чакърова, Невена Димитрова от „КонтурГлобал Марица Изток 3“, представители на Регионалното управление на…

Заработиха четири Центъра за права на децата в страната

Четирите центъра в страната – в София, Враца, Русе и Пазарджик, планирани като част от проекта „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, вече работят. Проектът се изпълнява от Национална мрежа за децата с подкрепата на фондация „Велукс”, Дания. Негова основна цел, освен изграждането на Центрове, е пилотиране на услуги,…

Образователната игра „ПраВодач“ повишава правната култура на децата

Наскоро бе представена първата по рода си образователна интерактивна игра, наречена ПраВодач. Тя е насочена към повишаване на правната култура на децата. Приложението запознава подрастващите с най-важните институции в държавата, с правата и отговорностите съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето и ще го подготви да бъде образован и активен гражданин. Какво прави президентът? Как се приема…

Национална мрежа за децата участва в работна група, посветена на превенция на насилието

На 27 септември в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се проведе заседание на работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“. Целта на срещата бе да бъде обсъдено ефективното изпълнение на заложените мерки и дейности в утвърдения План за действие до края на 2017 г. за изпълнение на Националната програма за превенция…

Екипите от Центровете за права на децата преминаха през обучение за модела на семейно груповата конференция

На 18 и 19 септември 2017 г. екипите от четирите Центъра за права на децата в Русе, София, Враца и Пазарджик участваха в обучение на тема „Семейно-групова конференция – успешна практика за работа с деца и младежи в риск и техните семейства“. Семейната групова конференция представлява процес за решаване на проблемни ситуации, като целта  е…