Центрове в четири града помагат на деца с проблемно поведение и техните родители

Над 150 деца и техните семейства са потърсили помощ и са получили подкрепа в четирите нови Центъра за правата на децата, които Национална мрежа за децата разкри в София, Пазарджик, Враца и Русе в средата на миналата година. Това са пилотни социални услуги, които предоставят консултации, застъпничество, информация и превенция на деца с проблемно поведение от 10…

Почти 70 000 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 през 2017 г.

През изминалата година на Националната телефонна линия за деца са приети 69 279 обаждания. Проведените консултации са 11 015. Най-активни на телефон 116 111 са децата и юношите – 78 % от консултациите са проведени с тях. Превес имат обажданията от момичета. Младите хора споделят с консултантите своите емоционални проблеми и търсят информация за разрешаването…

Излиза „Каузата на децата” – забележителен труд на Франсоаз Долто

На 16 февруари излиза „Каузата на децата”, забележителен труд на Франсоаз Долто, който за първи път разглежда света изцяло от гледна точка на детето и неговия интерес. „Каузата на децата“ (превод: Радостин Желев, 560 стр., цена 24 лв.) проследява жизнения път на човека, излагайки схващанията на голямата психоаналитичка за начина, по който да общуваме с…

Национална мрежа за децата: Фокусът в детското правосъдие трябва да се премести от наказанието към социалната подкрепа

В свое становище, изпратено до Министерство на правосъдието, Национална мрежа за децата се застъпва за реформа в системата на детско правосъдие и изразява категоричната си подкрепа за отмяна на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за приемането на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки…

Психологът Иван Игов: Толерантността към насилието в цялото общество се пренася и върху децата

Съвременните деца започват да губят връзката между добро и лошо, каза детският психолог Иван Игов в студиото на Нова телевизия по повод случая на детска агресия във Варна, този път завършил трагично. Това изглежда неясно и неразбираемо, много хора го свързват с етническата принадлежност на децата, но за съжаление има и други случаи – преди…

Неправителствени организации, подкрепени от представители на академичните среди и граждани, се обединяват в подкрепа на Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с отворено писмо

Щеше да е смешно, ако не беше жестоко. Така се успокояваме помежду си всички, които не сме безразлични към всекидневния тормоз и които от над 20 години се занимаваме с това, да подкрепяме брутално пребити жени от техните съпрузи и партньори, да помагаме на деца, преживели немислими форми на насилие, да работим по промени и…

Център за правата на децата във Враца проведе обучение за специалисти

На 11 и 12 януари 2018 г. в Центъра за правата на децата, гр. Враца, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе обучение „Конфериращи практики във възстановителното правосъдие с деца в конфликт и контакт със закона“. Водещ на обучението беше г-жа Дияна Русева, присъстваха социални работници от отдел „Закрила…

Започва ново обсъждане на проекта за закон за детско правосъдие

Работата по проект за нов закон, свързан с престъпленията и проявите, извършени от малолетни и непълнолетни, отново е в изходна позиция. В портала за обществени консултации strategy.bg e качен консултационен документ, от който става известно, че все още има няколко въпроса, които трябва да бъдат обсъдени. Законопроектът, изготвен от екипа  на заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева…

Обучение по прилагане на метода “Семейна групова конференция” във Враца

На 11 и 12 януари 2018 г. в Центъра за правата на децата ще се проведе обучение по прилагане на метода „Семейна групова конференция“. Водещ на обучението ще бъде Диана Русева, психолог и сертифициран обучител. Участниците ще придобият познания за прилагането на метода, който допринася за намиране на решение на различни проблеми и при които…

В Община Пазарджик се проведе обучение на тема “Процедура при разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители на престъпления. Мерки за противодействие на трафика на деца”

В Община Пазарджик се проведе обучение на тема “Процедура при разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители на престъпления. Мерки за противодействие на трафика на деца”. Обучението се организира от Фонд за превенция на престъпността ИГА и МКБППМН, Пазарджик, в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт…