Център за правата на децата е нов вид социална услуга на територията на град Русе. Управлява се от СНЦ „Еквилибриум“ в партньорство с Община Русе. На национално ниво услугата се предлага в четири града, под патронажа на Национална мрежа за децата, с финансовата подкрепа на фондация «Велукс».

В рамките на пилотната програма се предоставят консултации, придружаване, застъпничество, индивидуални и групови програми за деца и семейства, които търсят решения на възникващи при израстването на децата проблеми.

Екипът в центъра предоставя необходимата информация и ще консултира децата и техните родители, с цел да се гарантира спазване на правата на младите хора.

Специални предложения: в „Центъра за правата на децата“ младежите се посрещат от професионален екип – психолози, юрист, арт-терапевт и инструктор по източни бойни изкуства. В специално оборудваните помещения децата и родителите имат достатъчно пространство да споделят, да се чувстват приети и разбрани, да намерят възможно най-добрите решения за преодоляване на трудни житейски ситуации. Могат да участват, според интересите си, в ателиета по изкуства и музика, фитнес и обучение в източни бойни изкуства – „БУМ“ (благородство, усърдие, морал). Във всекидневната имат възможност да общуват, да развиват нови умения, чрез ресурсите, които предоставя центъра, да реализират свои кулинарни експерименти или да поиграят на любими семейни игри. Екипът на центъра организира вълнуващи мисии, пътешествия, занимания с екстремни спортове и приключенски лагери.

Кой може да идва в „Център за правата на децата“?

Центърът е организиран да работи предимно с млади хора от 10 до 18 години и техните семейства:

  • Деца с емоционално поведенчески затруднения в даден етап от израстването;
  • Уязвими деца и семейства;
  • Деца – жертви на насилие или пострадали от престъпления;
  • Деца в конфликт или контакт със закона;

Къде да ни намерите?

  • гр. Русе, бул. „Липник“ 14, сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС, втори етаж
  • работно време за първоначален контакт от понеделник до петък между 08:00 и 17:00 часа (индивидуалните програми са гъвкави и могат да се договорят допълнително)

Как да се свържете с нас?

Интернет сайт: www.eq-bg.org ; e-mail: [email protected]; Фейсбук страница: КСУДС – Русе