ЦЕНТЪР ЗА ПРАВА НА ДЕЦАТА В СОФИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ПРАВА НА ДЕЦАТА В РУСЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПРАВА НА ДЕЦАТА В ПАЗАРДЖИК
ЦЕНТЪР ЗА ПРАВА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА