Кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ се организира от Национална мрежа за децата и цели реформа в детското правосъдие.

Ако и вие смятате, че 60-годишният Закон за борба с противообществените прояви трябва спешно да бъде заменен от нов закон с много по-адекватни възпитателни мерки и че интернатите трябва да бъдат закрити, подкрепете ни!

Кампанията е отворена за подкрепата на медийни партньори, личности, общини и други институции.

Свържете се с нас на [email protected], за да обсъдим най-добрия начин за включването ви в кампанията.