Работа с деца, жертва на физическо, сексуално и домашно насилие.

Основната дейност, която се извършва в Жулевия дом, е провокирана от настанените в него деца, техните трудни съдби, техните преживявания и невъзможността за справяне в определена ситуация, поради липса на опит от тяхна страна.

В ЦНДСТМ работният процес с децата е базиран на индивидуалния подход. Акцентът е поставен върху индивидуалното консултиране и груповата работа.

Груповата работа с децата е със социална насоченост. Разработени са няколко групови програми. Една от тях е „Не на насилието”. В нея участниците от групата са запознати с термина „Насилие”; Видовете насилие – физическо, сексуално, емоционално, икономическо и други. С децата се разглежда насилието в неговата широка спектърност – в дома, в училище, на улицата, в магазина, училищния автобус, обществения транспорт и като цяло в общността.

ИНСТРУМЕНТАРИУМ: Презентация, беседа, дискусия, примери от ежедневието.

Адрес: с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови” № 44 ЦНСТ за деца и младежи Жулевия дом