Сборник с материали в подкрепа на въвеждането на интегриран здравно-психологически и социален подход в работата с деца с психични страдания и техните семейства, създаден от сдружение „Дете и пространство“ .  

Сборникът представя добри практики на сдружението, част от резултатите по проект „Медико-психологически център за деца и юноши“ по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, изпълняван в партньорство от Столична голяма община и сдружение „Дете и пространство“.