Фондация „КУЗМАНОВ“ предлага следните ресурси:

  • Психологическа и консултантска работа с деца, пострадали от насилие;
  • Поредица от национални общински работни срещи, посветени на „Агресията в учебните заведения“;
  • Обучителни тематични курсове на педагогически специалисти за борба с агресията сред децата и учениците и методите за win-win  начин за разрешаване на конфликти

Повече информация