Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране – „ЖАНЕТА”, гр. Разград, организира превантивна работа сред учениците в училищата от общината.

Превантивната работа включва посещения в училища и детски градини. Насочена е към деца от различни възрасти. Провеждат се тренинги, дискусии, беседи, прожектиране на филми, разпространение на превантивни материали.

Теми на провежданите занятия :

  • Агресията като явление, видове и последици
  • Трафикът на хора – причини, последствия , начини за предотвратяване
  • Какво трябва да знаем за насилието
  • Превенция на зависимости
  • Безопасен интернет

Адрес на Център за обществена подкрепа:  гр. Разград , бул. „България ” № 4 , тел. 084 66 02 83

Сайт

Фейсбук страница