СНЦ „Еквилибриум“ представя практики и програми, свързани с работа по превенция на насилието и агресията между деца и от родители/възрастни към деца.

Дейността на Сдружение „Еквилибриум“ в посока превенция на насилието и разрешаването на конфликти сред децата/позитивни методи на възпитание, насочени към образователни специалисти и родители датира от преди официалното учредяване на организацията (2004 г.)

Връстници обучават връстници е утвърден метод на разпространяване на информация, послания и въздействие от деца към деца, който се основава на ефективността на неформалното общуване между децата и нуждата им да се впишат в желаната от тях група връстници. Когато се канализира по подходящ начин тази енергия и естествени тенденции могат успешно да се използват за създаване на лавинообразен ефект или ефекта на концентричните кръгове, образувани от хвърлен в езерото камък. Така не само се достига до повече деца, но и въздействието е по-силно, отколкото при взаимодействието възрастен – дете. Този подход на работа прилагаме през клубен формат „мрежа от детски правозащитни клубове“ в русенските училища. Обучени фасилитатори на организацията подготвят интерактивни сесии, базирани на принципа „учене чрез преживяване“ и принципа за участие на децата, който е основен за философията на Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 31 т.1 и т.2). Насилието, тормозът сред децата е резултат от системно незачитане на права – в семейството, в училище, в квартала, на улицата и пр. Детските клубове дават на децата възможност да развият комуникативните си умения, да работят задружно за постигане на важни за тях цели, да прилагат знанията в училище, в къщи, в квартала, да информират и консултират връстници, да осъществяват застъпнически кампании в подкрепа на връстници в нужда или по актуални проблеми, засягащи повече деца. Децата сами управляват клубовете си. Ролята на възрастния се състои в даване на насоки и улесняване на работата – менторство и техническа подкрепа. Подкрепяни от възрастните децата в последствие подготвят сесии, които по сходен начин правят с други свои връстници в училище или с неформални групи.

Кампания „Възпитавай ме така и предай нататък“ – провеждане на следните дейности с деца и родители: тренинг – обучения, скаутски лагери, участие на деца в клуб „Печеля–печелиш”, провеждане на регулярни срещи с ресурсната група/педагогически съветници и психолози от училища в гр. Русе/ и акцентиране върху темата за насилието в различните му разновидности; дискутиране и обменяне на опит между родители участващи в Група за родителска взаимопомощ /родители на деца с отклонения в поведението/по вижданията си за причините и начините, по които би могло да се ограничи насилието над деца.

Младежка ВИП зона – клубът е за създаване на доверителна и подкрепяща среда за деца/младежи от рискови групи от връстници с активното участие на членовете в групата. Организиране и поддържане на емпатийна среда от връстници, в която тийнейджърите да се чувстват разбрани и приети, в която да споделят и учат, да търсят и намират пътища към себе си и другите, в която да придобият умения за себепознание и себепредставяне, в която да израстват и се развиват като личности. Това се случва чрез няколко елемента: „Музикална академия“ – това са музикални събития за тийнейджъри. Акцентът е много различен от масовото залитане към конкуренция и звездомания, защото никой от участниците няма статут на „специален”, „талантлив” или „достоен” за слава, но му се дава шанс за публична изява в подкрепяща среда;

„Благотворец Храбър“ – програма от три семинара за планиране, провеждане и оценка на проекти с обществена значимост в областта на културата, екологията, образованието, развитието на общността, социални каузи и др. и подкрепа за реализиране на самостоятелни младежки проекти, насочени към уязвими връстници или значими за младежите каузи, което им позволява да развият умения за социално предприемачество и критично мислене по обществено значими теми. Обособени са пространства, в които младежи от рискови групи и техни връстници от общността могат да спортуват (стая с фитнес оборудване), да се занимават с музика (стая с музикални инструменти и озвучаване), да приготвят любимите си рецепти и да обменят кулинарни знания и умения.

„Да възпитаваме като окриляваме“ – програма за превенция на агресията сред най-малките. Работа с деца, родители и учители в детските градини, базирана на методите на позитивното родителство и възпитание. Обучение на специалисти (три сесии в рамките на един месец); Обучение на родителите на децата от подготвителните групи в детските градини (по три сесии на група, в рамките на един месец); Творчески ателиета „Вълкът и Червената шапчица – приятели” за децата от детските градини (три ателиета на група, в рамките на един месец); Детски празник – деца, родители и педагози в детските градини.

За да включите училището си/класа си в Мрежата от детски правозащитни клубове на сдружение „Еквилибриум“ се свържете с e-mail office@eq-bg.org или на адрес: Русе, бул. Липник №14.

Обучени фасилитатори на организацията подготвят интерактивни сесии, базирани на принципа „учене чрез преживяване“ и принципа за участие на децата, който е основен за философията на Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 31 т.1 и т.2). Детските клубове дават на децата възможност да развият комуникативните си умения, да работят задружно за постигане на важни за тях цели, да прилагат знанията в училище, в къщи, в квартала, да информират и консултират връстници, да осъществяват застъпнически кампании в подкрепа на връстници в нужда или по актуални проблеми, засягащи повече деца. Децата сами управляват клубовете си.

Можете да се включите в клуб „Младежка ВИП зона“ – да изявите най-доброто, на което сте способни или да реализирате ваш социално значим проект.

Програмата на „Еквилибриум“ – „Да възпитаваме като окриляваме“ ще помогне на родители и учители да откриете прости стъпки и техники за позитивно възпитание и родителство, които ще ви помогнат да разбирате детето си по-добре и да предотвратите рисковете от това то да изпитва негативни чувства, които биха затруднили неговата правилна социализация (в детската градина, в училище, на улицата) и биха могли да станат причина за развиване на проблемно поведение.

Връзки към ресурсите:

www.eq-bg.org

http://eq-bg.org/bg/interaktivna-kniga/

http://eq-bg.org/bg/da-vuzpitavame-bez-da-naranyavame/

http://eq-bg.org/wp-content/uploads/2015/01/Preventzia_na_agresiata.pdf

http://eq-bg.org/wp-content/uploads/2015/01/BG_moduli_nasilie.pdf