Ръководството е подготвено за училища и образователни институции. Очертава както стандартите за закрила на детето, така и подробна информация как успешно да се прилагат, за да се защитава безопасността на децата в образователните институции. Основна цел на тази инициатива е да осигурява закрила на децата при злоупотреби от страна на връстници и възрастни, включително родители, настойници и училищен персонал. Извършва се най-вече с прилагането на стандарти за закрила на детето, определени от образователната институция и образоващите, както по отношение на родителите, така и на персонала как да осигурят безопасност за децата. Още повече, инициативата информира и образова децата и младежите как да избягват възможни опасности, на които може да са изложени в реалния и виртуален живот или как да се справят с трудни обстоятелства в живота си.

http://www.sapibg.org/bg/training/politika-za-zakrila-na-deteto-ot-zloupotrebi-i-tormoz-v-obrazovatelnite-institucii