Обучението „Подобряване на взаимодействието семейство-училище“ е за цели училищни екипи, които желаят да работят за усъвършенстване на уменията и подходите си за привличане на майките и татковците и другите членове на семейството в училищния живот.

Обучението се организира по заявка от страна на училище или детска градина. Над 30 училищни екипа от цялата страна са преминали през обучението, като обратните връзки от тях са изключително положителни.

Обучението „Подобряване на взаимодействието семейство-училище“ е създадено в отговор на многократно заявяваната нужда от страна на педагогическите екипи в детските градини и училищата за практически инструменти за работа с родителите. Програмата е разработена на базата на основни теории в областта на общностната психология, възрастовата психология, управление на доверието и управление на групов процес. Участниците се запознават със задачите на развитието в различните възрасти и тяхната връзка с отговорностите на училището и родителите, с принципите на взаимодействие в общностите, разпределението на ролите в това взаимодействие и основните правила при работа с възрастни. Особен акцент се поставя върху възможностите за включване на родителите в училищния живот чрез развиване на уменията за водене на групова и индивидуална родителска среща. Запознаването с теоретичните постановки е обвързано с практически задачи, като съотношението е теория/практика е 40:60.

По време на обучението „Подобряване на взаимодействието семейство-училище“ участниците създадават карта на предизвикателствата, които стоят пред семейството и училището и заедно с колегите и водещите идентифицират ефективните канали за комуникация и се запознават с практически методи за въвличане на родителите в различни дейности. В приятелска и добронамерена атмосфера се разглеждат през презентации и упражнения принципите на общностното развитие и на управлението на доверието.

Не на последно място, обучението е чудесна възможност за вас като екип да уеднаквите мисленето си по въпроса, да обмените опит и да изработите единна стратегия.
Ще получите пълен комплект от материали – папка, химикалка, допълнителни материали за четене, сертификат.
Обучението е предвидено за 16 учебни часа. При заявката можете да кажете дали бихте искали часовете да бъдат разпределени в 2 или 3 дни.

 

Заявки за обучението могат да бъдат направени тук:

На email: office@roditeli.org

или на телефон 02/944-17-99