Обучението „Изграждане и развиване на училищна общност“ е предназначено за цели училищни екипи. Към началото на 2017 г. над 100 професионалисти са преминали през обучението и използват методиката или елементи от нея в работата си.

Обучението „Изграждане и развиване на училищна общност“ е базирано на основни теории в областта на общностната психология, възрастовата психология, управление на доверието и управление на групов процес. Участниците се запознават с принципите на взаимодействие в общностите, възможностите за въздействие върху процесите в общността, разпределението на ролите в това взаимодействие и връзката му с развитието на децата в различните възрасти. Особен акцент се поставя върху взаимоотношенията между родителите и училището и възможностите за включване на родителите в училищния живот.

Програмата има за основна цел да подобри комуникативната компетентност на участниците. Тя е базирана на екипната работа с цел подобряване на уменията за партниране между педагогическите специалисти в училищния екип и изработване на цялостен училищен подход към развиване на училищната общност. Специален акцент се поставя върху развиване на уменията за работа с родители: приобщаване на родителите към училищната общност, включването им в училищни дейности, развиването на родителските умения за адекватна подкрепа на децата, включване в дейността на Обществения съвет.

В обучението е включена авторската методика на Асоциация Родители „Споделени мигове“, изпробвана успешно в 6 столични училища. Тя е насочена към класни ръководители на 5-ти, 6-ти и 7-ми клас и ръководители на извънкласни групи, защото те имат ключова роля в живота на учениците и по този начин и на техните семейства. Обучението дава възможност за изследване на нови перспективи за работа както с децата, така и с родителите.

Участниците получават пълен комплект от материали – папка, химикалка, наръчник с 12 инструмента за развиване на училищната общност с пълна информация за начина и времето им на прилагане, сертификат.

Обучението е предвидено за 16 учебни часа. При заявката можете да кажете дали бихте искали часовете да бъдат разпределени в 2 или 3 дни.

ВАЖНО! Приемат се заявки за цели групи от 15 до 25 човека.

Заявки за обучението могат да бъдат направени тук:

На email: office@roditeli.org

или на телефон 02/944-17-99