Национален център за безопасен интернет функционира от 2006 година като през 2012 година се създава и Консултативната линия към Центра, която има за цел да предоставя квалифицирани психолози, които да разговарят с деца и възрастни (родители и професионалисти) по въпросите за употреба на интернет от деца. От началото си до края на 2016 година консултативната линия е провела общо 1933 разговора.

Консултативната линия е предназначена да подкрепя деца, родители и професионалисти по въпроси, свързани с онлайн безопасността на децата. Консултантите на линията работят за превенцията на насилие в онлайн среда и осъществяват интервенция при ситуации на насилие като онлайн тормоз, грууминг (подмамване на дете с цел сексуална злоупотреба), секстинг (флиртуване чрез снимки онлайн), злоупотреба с лични данни, профили и самоличност онлайн и др. Консултациите се осъществяват анонимно чрез телефон 124 123 за цялата страна и чрез сайта на Центъра www.safenet.bg.

Национален център за безопасен интернет е част от европейска мрежа на консултативните линии Инсейф, финансиран с частичната подкрепа на ЕК. В България Консултативната линия приема обаждания от деца и възрастни (родители и професионалисти), свързани с използването на интернет от деца. От 2012 година до сега децата и тийнейджърите най-често търсят консултативната линия основно за ситуации на онлайн тормоз и при необходимост от помощ за технически настройки. Родителите са следващата група, която търси линията по въпроси, свързани с онлайн безопасността на техните деца. Предвид различни специфики на работата с деца жертви на онлайн тормоза и интернет безопасността като цяло, консултативната линия работи в посока да предоставя допълнителна информация за професионалисти, работещи с деца по тази теми. Смятаме, че натрупания опит, както информацията получена през международната мрежа на центрове ни дава възможност да представя техническа информация и насоки за действие в конкретните ситуации Това е област, в която все още се развиваме и, считаме за предизвикателство пред нас. Предвид анонимните консултации, считаме за успех способността на специалистите от екипа ни да направят оценка на риска за детето, което ни търси и последващото събиране на нужните данни, които да предоставим на отговорните институции. За центъра е важен успех са и добрите партньорски отношения с институциите отговорни за закрилата на детето.

Тъй като консултациите на линията са анонимни, считаме за голям успех, когато се касае за дете в сериозен риск, в хода на консултацията да съберем достатъчно данни, така че в партньорство със съответните институции (полиция и ДСП), си партнираме в подкрепа и най-добър интерес на детето.

Ресурсът може да бъде намерен:

на телефон 124 123 и чат на живо чрез www.safenet.bg от бутона „за съвет“ в работните дни между 10 и 16 часа, както и по всяко време чрез имейл helpline@online.bg