Програмата „Киберскаут“ е обучителна програма, осъществявана с финансовата подкрепа на Теленор и с подкрепата на МВР, предназначена за деца от пети клас на възраст 11-12 години. Програмата включва двудневно обучение, по време на което експерти от Националния център за безопасен интернет обучават децата да разпознават рисковете в интернет, да овладяват стратегии за справяне с тези рискове и ги запознават със съществуващите възможности за докладване и получаване на помощ, в случай на проблем. Обучението е за групи от 25 или най-много до 30 деца. Желаещите да кандидатстват за обученията училища трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на електронния адрес на Центъра за безопасен интернет safenet@online.bg. Обучението и изцяло безплатно за одобрените училища. Центърът за безопасен интернет поема и разходите за храна за децата през двата дни на обучение. Формулярът отразява и показателите, по които се прави подбор на училищата за обученията. След като бъдат обучени, киберскаутските отряди могат да се включат в национално състезание за организиране и провеждане на най-оригинална и интересна дейност за повишаване информираността на техните връстници за опасностите в интернет и начините за предотвратяването им. Класираните на първите три места биват наградени на специална церемония на Деня за безопасен интернет.

По тази програма през последните 2 години бяха обучени над 260 деца от 24 населени места в България.

Информация за обучителната програма „Киберскаут“ може да се намери на следния линк: https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/173-cyberscouts