През 2000 г. Сдружение „Организация Дром“ създава модел на десегрегация в училище, който привлича деца от ромски произход от кв. Нов път (ромския квартал на гр. Видин) в училищна среда със своите български връстници.

Адресирани проблеми: Повечето от ромските деца отпадат от училище, неграмотни са, което носи висок процент на безработица. Много малко от тях завършват средно образование и това се счита за огромно постижение и само 5 етнически роми успешно завършват университетско образование за периодът между 1975 г. и 2000 г.

Средства и механизми за борба срещу агресия и дискриминация: Психолог, класен ръководител, политика на училището, дейности на неправителствения сектор.

Партньори са всички училища в гр. Видин с които Сдружение „Организация Дром“ сключва споразумение за сътрудничество.

Резултатите са:
За периода от 2000 до 2016 г. над 3,500 ромски деца от гр. Видин и пет други локации във Видински регион (гр. Димово, гр. Кула, гр. Брегово, гр. Белоградчик и с. Арчар) получават достъп до качествено образование в интегрирана училищна среда, а над 90 % от тях завършват успешно средното си образование. Нещо повече, над 300 ромски деца успяват да потърсят възможност във висшето образование чрез университет или колеж, над 100 роми завършват университет/колеж, а освен това един докторант към Българска академия на науките се обучава в момента от т.нар. Видинска програма за десегрегация.

Основните предизвикателства са свързани с усилията да се създаде една толерантна среда в училище и извън училище, която да даде възможност за нормално протичане на учебния процес и постигане на качествено образование сред ромските деца. Уникални предизвикателства бяха свързани с подготовката на учителите, които преподават в междуетническа среда. Предизвикателство беше и работата с местни власти и медии, които постоянно, но и търпеливо трябваше да бъдат убеждавани в успеха на десегрегационната програма.

Партньори: Община Видин, Областна управа, Училищни настоятелства, Медии.

Финансиращи органи:Институт отворено общество – Будапеща

Ромски образователен фонд – Будапеща

Америка за България – София

Тръст за социална алтернатива – София

Повече информация