Добри практики за превенция на агресията и засилване сигурността в училище, които са изведени от работата на терен с децата и техните семейства.

С провеждането на тренингите се цели изграждане на умения у децата за разпознаване на формите на насилие и агресия, начини за справяне и отреагиране в подобни ситуации. Развиват се комуникативните умения и диалогичността чрез даване на «Аз- послание», споделяне на чувства и преживавания, което да ограничи преминаването към действие. По време на тези занятия заедно с децата търсим и откриваме начини за съвместно приятно  прекарване  в съответната група, с което «изместваме» фокуса от агресията към усещането за споделени позитивни емоции. На децата се предлагат упражнения и техники за отработване на тревожност и гняв.

 

Сдружение «Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие»

Център за обществена подкрепа

Гр. Нови пазар

Ул. «Ген. Скобелев» № 18

0537/2 53 43

www.sosnpazar.com

sosnpazar@abv.bg